Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Działania w ramach Budżetu Równych Szans

Przedstawiamy podsumowanie działań w ramach Budżetu Równych Szans.

1. Kurs Samoobrony i pierwszej pomocy

Od grudnia do marca odbyło się 11 spotkań, z których skorzystało 12 osób. Zajęcia zawierały elementy fitnessu dla poprawy sprawności ruchowej, różnych rodzajów sztuk walk, podstawowe zachowania w celach samoobrony i zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.

2. JADŁODZIELNIA

Uczestnicy w lutym odbyli wizytę do Jastrzębia-Zdroju, zobaczyli funkcjonującą Jadłodzielnię, porozmawiali przy kawie i ciastku z inicjatorkami pomysłu uzyskali wiele cennych informacji.

Uczestniczki – liderki projektu odbyły tez szereg rozmów dotyczących miejsca gdzie miałaby powstać Jadłodzielnia. 

3Żywa architektura

Warsztaty z tworzenia żywej architektury odbyły się na Kolonii Fryderyk.

4. Turniej w piłkę halową

Turniej odbył się 17 lutego, wzięło w nim udział 5 drużyn.

5. Zielony skwer przy pomniku w Olzie na ul. Bogumińskiej

Trwają prace przy renowacji skweru - wymiana krawężników, wyrównywanie terenu, rozprowadzanie ziemii, ustawienie ławek i koszy na śmieci.