Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Informacja dotycząca wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. strategii w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

Informacja dotycząca wyniku naboru na stanowisko specjalisty ds. strategii w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

 

Informujemy,  że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 28 sierpnia 2017r. do biura LGD wpłynęła jedna oferta pracy, niestety nie spełniająca wymagań koniecznych.

W związku z powyższym nabór pozostał bez rozstrzygnięcia i ogłaszamy ponowny nabór.