Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

INFORMACJA O DODATKOWYM NABORZE NA GRANTY 2019

W dniu 7 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków na ogłoszone KONKURSY GRANTOWE.
Wpłynęła następująca ilość zgłoszeń:
- 5/2019 Współpraca-rywalizacja-integracja – 6 wniosków na 7 możliwych do dofinansowania na łączną kwotę 73 287 zł
- 6/2019 Nasze Skarby – 8 wniosków na 10 możliwych do dofinansowania na łączną kwotę 80 679 zł
W związku z tym, że nie zostały osiągnięte zakładane wskaźniki i cele konkursów grantowych, planuje się niezwłoczne ogłoszenie DODATKOWEGO NABORU.