Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONCERT GMINNEJ ORKIESTRY DĘTEJ Z GOŁKOWIC- PROJEKT GRANTOWY

Kolejny projekt Grantowy jest realizowany. Tym razem będzie spotkanie z muzyką "Jest w orkiestrach dętych taka siła ..."To przedsięwzięcie jest realizowane w ramach zadania :Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót- działania promujące i wspierające lokalne inicjatywy.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie zaprasza na pierwszy z trzech zapalnowanych w ramach tego zadania koncertów. W parku sołeckim w Łaziskach zabrzmią "Śląskie Klimaty" w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Gołkowic.