Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Koniec naboru wniosków na powierzenie GRANTÓW

Informujemy, że do biura LGD Morawskie Wrota wpłynęło łącznie 20 wniosków:

- na nabór 4/2018 Szanse dla słabszych - na kwotę 53 518 zł, limit 70 000 zł

- na nabór 5/2018 Talenty i Pasje - na kwotę 159 114 zł, limit 180 000 zł.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożenie wniosków i współpracę na etapie doradztwa.

Obecnie Biuro podejmuje czynności sprawdzania zgodności z LSR i kompletności dokumentacji. Jest to etap przygotowania do oceny przez Radę LGD Morawskie Wrota.