Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONKURS "STARE RZECZY... DAJ IM DRUGIE ŻYCIE"

Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" oraz Gmina Marklowice zapraszają do udziału w konkursie: "Stare rzeczy... daj im drugie życie!"

Konkurs odbędzie się 16 czerwca 2019 r. na placu za Urzędem Gminy w czasie Dni Marklowic. Zapraszamy uczestników z obszaru działania LGD tzn. z gmin: Godów, Mszana, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice.

Do konkursu można wystawić maksymalnie 3 prace. Jury oceni kreatywność oraz wygląd i funkcjonalność projektu.

Udział należy zgłosić do dnia 13.06.2019 r. do godziny 13.00. Osobiście w UG Marklowice (pokój 202 i 307), od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00, lub drogą mailową na adres: [email protected]

Zasady zawarte są w Regulaminie na stronie Gminy Marklowic lub na www.morawskie-wrota.pl.