Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONKURSY GRANTOWE - SZKOLENIA

Serdecznie zaparszamy na SZKOLENIA dotyczące KONKURSÓW GRANTOWYCH,  wktórych można pozyskać środki finansowe na działania na rzecz lokalnej społeczności.