Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONKURSY- INSPIRACJE DO DZIAŁAŃ

Godne polecenia konkursy dla lokalnych społeczności, sołectw i gmin :

1. IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, nabór wniosków do 8 lutego 2021 r.                               Więcej informacji: http://kss.org.pl/iv-ogolnopolski-konkurs-fundusz.../

2. Konkurs "Miejsce Ciekawe", do 15 lutego 2021 r. (konkurs dla gmin)                                                                                   Więcej informacji: http://psorw.pl/161/konkurs-miejsce-ciekawe.html

3. XXIV edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” (hasło tegorocznej edycji to „Bohaterowie społecznego zaangażowania!”), nabór wniosków do 8 lutego 2021 r.                                                                                                          Więcej informacji: https://www.dobroczyncaroku.pl/.../Zglos_Bohaterow...

4. Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021, wnioski o dofinansowanie można wysyłać do 15 marca 2021 r.(kluby sportowe) Więcej informacji: https://www.gov.pl/.../wystartowal-nabor-w-ramach...

5. ARiMR "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", nabór wniosków o przyznanie pomocy przedłużony do 15 lutego 2021 r. Więcej informacji: https://www.arimr.gov.pl/.../poddzialanie-64-wsparcie...

6. Nabór do Programu Menedżerowie NGO PROMENGO – rocznego, bezpłatnego kursu zarządzania organizacjami pozarządowymi, termin zgłoszeń do 2 lutego 2021 r. Więcej informacji: https://faoo.pl/

7. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, do 15 lutego 2021 r.                                                Więcej informacji: https://www.gov.pl/.../konsultacje-spoleczne-planu...

8. Finanse Koła Gospodyń Wiejskich                                                                                                                                         Więcej informacji: http://witrynawiejska.org.pl/.../Finanse%20%20KGW_10_10...

9. Kolejne wydanie poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich: http://ksow.pl/.../kolejne-wydanie-poradnika...