Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

KONSULTACJE DO LSR

UWAGA, KONSULTACJE DO STRATEGII

W związku z możliwością uzyskania większych środków na projekty współpracy -do 5%, dotychczasowo było 2% całego budżetu, wprowadzamy zmiany:

  1. Zwiększamy koszty projektu międzynarodowego – ekologicznego : Ochrona środowiska – naszą wspólną aspiracją, EPOCA-Environmetal protection – our common aspiration, który już jest przygotowywany wspólnie z grupami: LGD Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej, 2 grupy rumuńskie:  GAL  EREMIA GRIGORESCU, GAL COVURLUI  oraz MAS Hlucinsko do kwoty 160 000 zł,
  2. Wprowadzamy dodatkowy wskaźnik na działanie w zakresie kształtowania przedsiębiorczości u młodzieży – jako kontynuację poprzedniego projektu współpracy POWE-R,

Powyższe zmiany znajdziecie Państwo na stronach 69-70 LSR.

Zapraszamy do konsultacji do dnia 18.11.2019 r. !!!