Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

LGD MORAWSKIE WROTA W AUDYCJI TVP 3

Jednostka Regionalna KSOW w województwie śląskim w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2014-2020, podjęła współpracę z TVP Katowice przy realizacji cyklu audycji telewizyjnych. Zasadniczym celem audycji jest rozpowszechnienie wiedzy na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, jego rezultatach, zrealizowanych projektach oraz o wpływie funduszy EFRROW na rozwój obszarów wiejskich na terenie Województwa Śląskiego

W ramach tego  powstał Program telewizyjny pod nazwą "Wieś od Nowa". Każda audycja poświęcona jest obszarowi działalności jednej z 14 Lokalnych Grupa Działania (w skrócie LGD). Naszemu Stowarzyszeniu LGD Morawskie Wrota  został poświęcony odcinek nr 6.

W audycji nie są prezentowane tylko operacje realizowane w ramach inicjatywy LEADER, ale również w ramach innych działań takich jak: Scalanie gruntów czy Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej oraz targowisk).

(tekst zaczerpnięty ze strony www.slaskie.ksow.pl)

Zapraszamy do oglądania : TUTAJ