Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

LOKALNE KRYTERIA WYBORU - Tworzenie Przedsiębiorstw

Poddajemy pod konsultacje zmiany/uszczegółowienie lokalnych kryteriów wyboru operacji dla Tworzenia Przedsiębiorstw 

 

Prosimy, aby uwagi nadsyłać e-mailem na adres: [email protected] do  08.06.2017r. do godz. 12.00.