Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Nabór na pracownika - rozstrzygnięcie

Gorzyce, dn. 20.06.2017 r.

 

Informacja dotycząca wyniku o naboru na stanowisko inspektor ds. projektów 

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 19 czerwca 2017 r do biura LGD nie wpłynęła żadna oferta.

W związku z powyższym nabór pozostał bez rozstrzygnięcia.