Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Operacja własna - brak zgłoszeń zamiaru realizacji

W związku z umieszczeniem w dniu 10.04.2017 roku na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD "Morawskie Wrota" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD informuje, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji, tj. do dnia 10.05.2017 roku, żaden podmiot inny niż LGD,  nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

W związku z powyższym, zgodnie z procedurą wyboru i oceny operacji własnych - po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD, LGD przekaże w najbliższym czasie do Zarządu Województwa wniosek o udzielenie wsparcia na jej realizację.