Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI 6/2018

Nasze Stowarzyszenie LGD w dniu 20 września 2019 r. podpisało umowę na realizację projektu grantowego pt. "Szanse dla słabszych.

Celem projektu grantowego "Szanse dla słabszych" są działania na rzecz włączenia społecznego na obszarze Morawskich Wrót m.in. wzrost dostępności do ułsug społecznych oraz ograniczenie marginalizacji społecznej poprzez przeprowadzenie szkoleń i wyposażenie mieszkań przeznaczonych do grup defaworyzowanych".

Łączna wartość operacji  wynosi 53 469 zł. Środki trafią do 5 GRANTOBIORCÓW, którzy składali swoje wnioski w ubiegłym roku. Wśród Grantobiorców znaleźli się:

1.Stowarzyszenie Przy Dziupli - „Nasz nowy dom - nasze miejsce na ziemi - szanse dla słabszych”.                                    Celem zadania jest wyposażenie mieszkań treningowych w meble oraz sprzęty, które są niezbędne do funkcjonowania mieszkań treningowych mających służyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Nowak Elżbieta -  „ Szanse dla słabszych- kurs komputerowy dla Seniorów”.                                                                        Celem zadania jest nabycie umiejętności posługiwania się komputerem oraz korzystania z zasobów sieci Internetu przez mieszkańców obszaru LSR a szczególnie z grupy 50+

3.Stowarzyszenie "Aktywna Olza" – „Daj sobie szansę - opieka nad starszymi i chorymi w domu. Szanse dla słabszych”.  Celem zadania "Daj sobie szansę - opieka nad starszymi i chorymi w domu. Szanse dla słabszych" jest przeszkolenie i przygotowanie zainteresowanych mieszkańców obszaru LSR do opieki nad osobami schorowanymi i w podeszłym wieku.

4.Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Pokochaj Mnie"- "Szanse dla słabszych - warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ich rodziców na temat seksualności, dorastania i dojrzewania oraz rozwiązywania problemów"                  Celem głównym opracowanego zadania jest poprawa jakości aktywności seksualnej dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym z autyzmem) i jej przełożenie na podniesienie jakości życia psychicznego, społecznego, zawodowego i rodzinnego osób niepełnoprawnych oraz ich rodziców i opiekunów.

5.Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji- „Senior - sprytny i świadomy w cyberprzestrzeni. Szansa dla słabszych”.          Głównym celem zadania będzie przeprowadzenie warsztatów dla mieszkańców gminy Mszana z przeciwdziałania zjawisku przemocy cybernetycznej oraz podniesienie świadomości o istniejącym zagrożeniu.

Grantobiorcom życzymy sprawnej realizacji swoich projektów i osiągnięcia zamierzonych celów.