Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PODSUMOWANIE ANKIETY D/T WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Dziękujemy Państwu za  udział w badaniu ankietowym, które dotyczyło określenia poziomu satysfakcji i warunków życia mieszkańców wchodzących w skład LGD Morawskie Wrota (Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Marklowice, Mszana). Ankieta była anonimowa i wzięło w niej udział 265 mieszkańców. Respondenci odpowiadali na pytania m.in z zakresu poziomu zadowolenia warunków życia w swojej gminie, korzystania z infrastruktury i projektów finansowanych ze środków unijnych a także z obszarów działania LGD.

Wyniki ankiety posłużą dostosowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.