Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PODSUMOWANIE WARSZTATU REFLEKSYJNEGO

W dniu 26.02. 2019 r. w naszej siedzibie odbył się Warsztat Refleksyjny w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego, kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uczestnikami warsztatu byli członkowie Zarządu i  Rady, przedstawiciele ośrodków kultury oraz pracownicy biura LGD. Zaś moderatorem był pan Mariusz Wachowicz.

W trakcie warsztatu dyskutowano nad danymi zgromadzonymi  przez biuro LGD a pochodziły one m.in.: z monitoringu realizacji Strategii, informacji pozyskanych od Samorządu Województwa, z danych na temat funkcjonowania LGD, z wywiadów z beneficjentami, z opinii ekspertów i informacji z gmin na temat sytuacji społeczno-gospodarczej oraz ankiet internetowych.

Mamy nadzieję, że wysoka realizacja  tzw. „kamienia milowego” pozwoli pozyskać Stowarzyszeniu dodatkowe środki na rozwój obszaru Morawskich Wrót.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom warsztatu za aktywny udział.