Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Prezentacja projektów Budżetu Równych Szans

Przyjdź głosować, zmień rzeczywistość!

Wycieczka do Wrocławia, kurs samoobrony, turniej w piłkę halową w Gorzycach, modernizacja skweru w Olzie czy budowa Jadłodzielni? Który z tych projektów będzie realizowany na terenie LGD Morawskie Wrota zależy także od Ciebie!

 

Dnia 12  X 2017 r.  o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się prezentacja pomysłów projektów, które mają zostać zrealizowane w najbliższych miesiącach na terenie LGD. 

Pomysły będą prezentowane przez ich autorów, czyli uczestników projektu OTWÓRZ WROTA Swoich Możliwości, realizowanego przez LGD Morawskie Wrota oraz Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.

Po prezentacji odbędzie się głosowanie w wyniku którego do realizacji zostanie wybranych 6 projektów. Każdy projekt będzie miał wartość około 5000 zł i będzie skierowany do mieszkańców gmin z terenu Morawskich Wrót.

 

Spotkanie w dniu 12 X jest otwarte dla wszystkich mieszkańców. Zapewniamy poczęstunek, miłą atmosferę i ciekawe pomysły!