Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Rusza nowy etap - szkolenia pracowników LGD - relacja

W dniach 16-17.08.2016 r. w Katowicach odbyło się szkolenie adresowane do wszystkich przedstawicieli LGD województwa śląskiego w ramach sieci SILESIAN LEADER NETWORK, dotyczące wdrażania podejścia LEADER w PROW na lata 2014-2020.

Uczestniczyły w nim każdorazowo trzy pracownice naszego Biura, zapoznając się z najważniejszymi aktualnymi dokumentami, m.in. zasadami ogłaszania konkursów, zasadami funkcjonowania Rady , rodzajami  wsparcia i zasadami ubiegania się o nie. Zaś w dniu drugim z zasadami wypełniania niezbędnej dokumentacji.

Szkolenie prowadziła Pani Marzena Cieślak.

Dwudniowe szkolenie było bardzo intensywne i  udzieliło wiele odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Niektóre rozwiązania, związane ze zmianami w wytycznych do wdrażania LSR, muszą być wdrożone już przed ogłoszeniem konkursów  i nad tym Biuro intensywnie pracuje.