Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Spotkania animacyjne - 07.09.2017 oraz 21.09.2017

Terminy najbliższych spotkań animacyjnych:

07.09.2017r. (czwartek)

godzina 12.00 (grupa z Chałupek i Aktywne Kobiety z Gorzyc) 

godzina 14.00 (grupa z Mszany + ZOL) 

godzina 16.30 (grupa młodych z Gorzyc) 

21.09.2017r. (czwartek)

godzina 12.00 (grupa z Chałupek i Aktywne Kobiety z Gorzyc) 

godzina 14.00 (grupa z Mszany + ZOL) 

godzina 16.30 (grupa młodych z Gorzyc) 

 

O przynależności osób do poszczególnych grup, informują animatorzy.