Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Poddajemy pod konsultacje zmiany/uszczegółowienie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023.

Prosimy, aby uwagi nadsyłać e-mailem na adres: [email protected] do  03.02.2017r. do godz. 12.00.