Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

W dniu 9.05.2019 r w Domu Kulturyw Nieboczowach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota. Pan Prezes Zdzisłąw Ciapka przywitał serdecznie wszystkich zebranych i podziękował za przybycie. Następnie pani Kierownik Biura przedstawiła sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2018 oraz sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej. Zaś pan Grzegorz Utracki zreferował pracę Rady za rok 2018. Nastepnie przystąpiono do podjęcia Uchwał:

  1. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu LGD Morawskie Wrota
  2. W sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego za rok 2018
  3. W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
  4. Podjęcie uchwały absolutoryjnej dla zarządu Stowarzyszenia.                                                                                                                                                                                                                                                          Ważnym i kluczowym elementem zebrania było omówienie zmian do Statutu, omówienie zmian w Lokalnych kryteriach Wyboru, omówienie zmian do LSR i podjecie stosownych uchwał.                                                          Przedstawione zostały również bieżace sprawy oraz plany i zamierzenia na najbliższy okres. Na koniec zebrania, prezes pan Zdzisław Ciapka podziękował wszystkim za pracę w ciagu całego roku oraz za przybycie na zebranie i poświęcony czas.