Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW W GODOWIE - 22.07.2020

W dniu 22.07.2020 w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Morawskie Wrota. W zebraniu uczestniczyło 31 członków (na 102 wpisanych). Na początku spotkania prezes stowarzyszenia pan Zdzisław Ciapka przywitał wszystkich zebranych, podziękował za współpracę a następnie przedstawił sprawozdanie za 2019 rok. Krótkie sprawzodanie z działalności i pracy Rady przedstawił jej przewodniczący, pan Mariusz Adamczyk. Z kolei sprawozdanie z kontroli rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca komisji  pani Agata Wrożyna-Juszczak. 

Po przedstawieniu sprawozdań  nastąpiła prezentacja z działań Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota oraz planów i kierunków działania na przyszłość, które  przedstawiła pani Kierownik biura- Lucyna Gajda.  Na koniec podziękowano wszystkim członkom za obecność i dobra współpracę.