Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WARUNKI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW - ANKIETA

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Morawskie Wrota" zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej warunków życia mieszkańców. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do tego, aby dostosować naszą strategię rozwoju, a co za tym idzie naszą dalszą działalność do aktualnych potrzeb mieszkańców i zmieniających się warunków w otoczeniu.

Z góry dziękujemy za każdą wypełnioną ankietę.

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=5f0dc4b7&&b=79eb751b6&&c=56d841ad