Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Wizyta studyjna

ZAPRASZAMY  PRZYSZŁYCH  BENEFICJENTÓW ŚRODKÓW LEADER!!!

 

Na wizyty studyjne po obszarze działania  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”.

Celem jest poznanie dobrych przykładów z zakresu projektów zrealizowanych przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych programów europejskich.

W terenie spotkamy się z osobami bezpośrednio zaangażowanymi  w różne działania w tym z władzami każdej z gmin partnerskich, przedsiębiorcami, animatorami kultury, lokalnymi liderami itp.

  • I wyjazd odbędzie się 21 września 2016 r.

    Zwiedzać będziemy Gminy Lubomia, Krzyżanowice i Gorzyce

          Zbiórka pod Basenem Nautica w Gorzycach  o godz. 8:00

 

  • II wyjazd odbędzie się 28 września 2016 r. 

    Zwiedzać będziemy Gminy Godów, Mszana i Marklowice.

    Zbiórka przy Urzędzie Gminy w Godowie o godz. 8:00

 

Zgłoszenia na odpowiednich formularzach prosimy kierować na adres mailowy  [email protected]   

Można uczestniczyć w obydwu wyjazdach

 

Ilość miejsc limitowana, liczy się kolejność zgłoszeń.