Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Wizyta studyjna do Krakowa

W dniu 31.08.2017r. uczestnicy projektu „Otwórz WROTA swoich możliwości” uczestniczyli w wizycie studyjnej do Krakowa, której celem było uspołecznienie i ukulturalnienie uczestników projektu oraz poznanie "dobrych praktyk" podczas wizyty w Spółdzielni Socjalnej Równość.

Program wizyty obejmował zwiedzanie objektów na Wawelu: fortyfikacje Wzgórza Wawelskiego, Smocza Jama, wejście do Katedry Wawelskiej oraz zwiedzanie Reprezentacyjnych Komnat Królewskich. Uczestnicy projektu mieli również mozliwość pobytu w Spółdzielni Socjalnej Równość (wykład, spotkanie z pracownikami, projekcja filmów oraz posiłek), a także zwiedzanie Muzeum w Podziemiach Rynku. Dodatkowo uczestnicy indywidulanie bądź w mniejszych grupach ziwedzili Rynek Karkowski. Każdy uczestnik wizyty pobył w przyjaznej atmosferze wśród kolegów i koleżanek z grup animacyjnych.