Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Wizyta studyjna do Wrocławia

W dniu 01.06.2018r. odbyła się zorganizowana przez Partnera projektu wizyta studyjna do Wrocławia. Pomysł na zorganizowanie 4 już wizyty był pomysłem uczestników projektu.

Głównym celem wizyty było pokazanie uczestnikom jak funkcjonuje Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO zlokalizowana w samym centrum Wrocławia. Na miejscu uczestnicy zostali oprowadzeni po spółdzielni, omówiony został model biznesowy oraz kluczowe aspekty działania tego typu przedsiębiorstwa. Uczestnicy wzięli również udział w warsztatach sitodruku, samodzielnie wykonując nadruk na bawełniane torby metodą sitodruku. Tego typu działania są podstawą funkcjonowania tej Spółdzielni. Uczestnicy dzięki poznaniu możliwości funkcjonowania Spółdzielni, będą mogli je wykorzystać podczas dalszego udziału w projekcie poprzez zaangażowanie w pracę w różnych przedsiębiorstwach, a nawet w przyszłości organizując taką spółdzielnię socjalną. 

Kolejnym celem wyjazdu było zintegrowanie uczestników projektu ze środowiskiem lokalnym podczas wizyty w ZOO Wrocław (Afrykarium) oraz Hydropolis, gdzie uczestnicy podzieleni na grupy razem zwiedzali i byli wzajemnie za siebie odpowiedzialni, wykorzystując w ten sposób umiejętności nabyte podczas uczestnictwa w szkoleniach i kursach organizowanych w projekcie.