Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYJAZD STUDYJNY DO BYTOWA

Pod koniec maja nasz Prezes p. Zdzisław Ciapka miał przyjemność uczestniczenia w wyjeździe studyjnym do Bytowa w woj. Pomorskim. Projekt został zrealizowany na terenie działalności LGD Partnerstwo Dorzecza Słupi (PDS). Liderem tego projektu był Śląski Związek Gmin i Powiatów.
Celem wizyty było m.in. poznanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń z działalności LGD, sposobów wdrażania LSR-u. Dziękujemy organizatorom za cenną wymianę i podpatrzenie ciekawych projektów, które są inspiracją do dalszego działania.