Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYJAZD STUDYJNY DO SZWECJI.

W dniach 14-22 czerwca 2019 roku pani Kierownik Biura Lucyna Gajda, brała udział w wyjeździe studyjnym do Szwecji w celu zapoznania się z metodami pracy szwedzkich grup w ramach wielofunduszowego mechanizmu RLKS. Odwiedziliśmy LGD Gästrikebygden, LGD Mittland Plus, LGD Höga Kusten. Warto zaznaczyć, że oprócz przedstawicieli LGD, w wyjeździe brali udział eksperci z ministerstw i urzędów marszałkowskich zajmujący się tematyką terenów wiejskich i RLKS. Poznaliśmy struktury i zasady pracy biura LGD, doświadczenia w zarządzaniu projektami dot. rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem aspektów wynikających z RLKS oraz przykłady doświadczeń związanych z aktywizacją mieszkańców wsi.
Zasady pracy odwiedzanych LGD są podobne. Sektorowość oraz praca rady opiera się na założeniach europejskich. Liczą się przede wszystkim inicjatywy oddolne, realizowane przez organizacje i stowarzyszenia, również pracodawcy mogą wyłącznie poprzez swoje organizacje pozyskać środki. Beneficjentami programów nie mogą być indywidualni przedsiębiorcy. Wykorzystywane są wszystkie dostępne w Unii Europejskiej fundusze, czyli popularnie nazywany fundusz rolny, rybacki, społeczny i rozwoju regionalnego zgodnie z opisem w lokalnej strategii każdego LGD.
Na bazie doświadczeń poznanych grup w Szwecji i rozmów z polskimi LGD, stosującymi wielofunduszowość, można stwierdzić, że warto podjąć trud wprowadzenia mechanizmu RLKS w Polsce!
Dziękując organizatorom za możliwość udziału w wyjeździe zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

GALERIA : http://morawskie-wrota.pl/galerie/wyjazd-studyjny-do-szwecji