Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYNIKI KONKURSÓW- 2/2020/TP, 4/2020/RP i 5/2020/RP

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki ostatnich naborów. Chcemy poinformować,  że wszystkie wnioski zostały ocenione pozytywnie. Na podstawie oceny, utworzono listy rankingowe.

Przypominamy, że zgodnie z „Procedurami wyboru i oceny operacji w ramach LSR”  (rozdz. IV Ocena operacji przez Radę; podrozdział: Wybór operacji wraz z procedurą oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, pkt 8,9,10) obowiązującymi w LGD Morawskie Wrota (do wglądu: dokumenty LGD Morawskie Wrota, dokumenty do ogłoszenia konkursu)

  1. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście wybranych operacji do dofinansowania, decyduje wyższa ocena w kryterium gdzie dodatkowo wspieramy projekty nakierowane na grupy defaworyzowane.
  2. Jeżeli po zbadaniu oceny w kryterium, o którym mowa powyżej, punktacja operacji nadal jest jednakowa o kolejności na liście wybranych operacji decyduje kolejność złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dziękujemy za złożenie wniosków i życzymy szybkiego podpisania umowy a potem realizacji!

LISTY WYBRANYCH OPERACJI, KTÓRE MIESZCZĄ I NIE MIESZCZĄ SIĘ W LIMICIE DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW znajdują się w załącznikach (dokumenty do pobrania) poniżej a także :

- wyniki/ nabór 2/2020/TP TUTAJ

- wyniki/ nabór 4/2020/RP TUTAJ

- wyniki/ nabór 5/2020/RP TUTAJ