Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Wyniki konkursu 1/2017

9 maja 2017 r. zakończyliśmy nabór wniosków na projekty infrastrukturalne. Do biura LGD wpłynęły 4 wnioski.

17 maja 2017 r. Rada LGD oceniła  złożone wnioski.