Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Wyniki naboru na stanowisko Specjalisty ds. wdrażania strategii - brak roztrzygnięcia

Gorzyce, dn. 05.12.2018 r.

 

Informacja dotycząca wyniku o naboru na stanowisko specjalisty  ds. strategii 

w Biurze  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
 

Informujemy, że w wyznaczonym terminie tj. do dnia 30 listopada 2018 r do biura LGD wpłynęła jedna oferta pracy, niestety nie spełniająca wymagań koniecznych.

W związku z powyższym II nabór pozostał bez rozstrzygnięcia.

Jednocześnie informujemy, że wkrótce zostanie ogłoszony ponowny nabór, ze zmienionymi wymaganiami.

 Kierownik Biura

LGD Morawskie Wrota

Lucyna Gajda