Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ZACZYNAMY REALIZACJĘ PROJEKTÓW GRANTOWYCH

Z ogromną radością chcemy poinformować, że nasze LGD w dniu 2 lipca 2019 r. podpisało umowę na realizację projektu grantowego pt. Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót-działania promujące i wspierające lokalne inicjatywy. Celem projektu jest tworzenie jak najlepszych warunków dla rozwoju talentów i zainteresowań  mieszkańców obszaru Morawskich Wrót poprzez nowe oferty twórczego spędzania wolnego czasu, organizację wydarzeń i imprez promocyjnych, doposażenie podmiotów działających na rzecz kultury oraz publikacje promujące dorobek artystów i twórców.

 Łączna wartość operacji  wynosi prawie 155 tys. . Środki trafią do 15 GRANTOBIORCÓW, którzy składali swoje wnioski w ubiegłym roku. Wśród Grantobiorców znaleźli się:

 1. ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Ziemi Wodzisławskiej – „Rozwijamy nasze talenty i pasje w swojej Małej Ojczyźnie”.
 2. Młodzieżowy Klub Sportowy Gmina Lubomia- „Promocja talentów i pasji piłkarskich w gminie Lubomia”.
 3. Barbara Kasza – „Talenty i pasje - olejem i akwarelą po krzyżanowickiej ziemi”.
 4. Wołyńska Joanna – „Rozwój talentów i pasji sportowych poprzez udział w cyklu imprez szachowych u mieszkańców LGD Morawskie Wrota”.
 5. Stowarzyszenie Artystyczne Zespołu Aplauz „TANIEC - nasze talenty i pasje”
 6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "SENIOR" w Gorzycach – „SENIORZY AKTYWNI W PLENERZE-Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót”
 7. Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - "Z Naszego Podwórka" - Talenty i pasje mieszkańców Morawskich Wrót.
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Gorzycach - "Moje talenty i pasje - być strażakiem"- zakup wyposażenia dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzycach
 9. Bożena Kwaśnica- „Rozwój pasji i talentów muzycznych chóru Cantemus Domino poprzez zakup wyposażenia”.
 10. Jadwiga Sowada – „Talenty i pasje - publikacja twórczości artysty Józefa Sowady”
 11. Gminna Biblioteka Publiczna w Marklowicach – „Talenty i pasje - "Poezja muzyką życia" publikacja tomiku poezji Anny Nowak”
 12. Maria Kostrzewa – „Talenty i pasje - poezja i fotografia Marii Kostrzewa”
 13. Stowarzyszenie "Aktywna Olza" – „Festiwal Zespołów Garażowych - promocja talentów i pasji
 14. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Godowie – „Jest w orkiestrach dętych taka siła..."- działania wspierające i promujące odkrywanie i rozwój talentów mieszkańców oraz ludzi z pasją”.
 15. OCHOTNICZA STRAZ POŻARNA W TWORKOWIE GMINA KRZYŻANOWICE – „Ochotnicza Straż Pożarna - nasza wspólna pasja rozwijająca talenty społeczności lokalnej”.

Od 4 lipca br. Grantobiorcy podpisują Umowy w siedzibie LGD  i wkrótce rozpoczną realizację zadań. Gratulujemy i życzymy spokojnej realizacji.

Natomiast odbiorcom przedsięwzięć życzymy wielu przeżyć  artystycznych i jak najlepszego wykorzystania  nowych warunków do rozwoju talentów i pasji. To właśnie poprzez takie małe zadania następuje najlepsza aktywizacja mieszkańców i rozwój społeczności obywatelskiej.