Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Zakończenie naboru 1/2017 oraz Posiedzenie Rady

W dniu 9 maja zakończyliśmy nabór wniosków na Projekty Infrastrukturalne.  

Do biura wpłynęły 4 wnioski na łączną kwotę 1 310 897,00 zł.

 

Posiedzenie Rady w sprawie oceny złożonych wniosków odbędzie się 17 maja 2017 r. o godz. 15:00 w siedzibie LGD Morawskie Wrota.