Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Zapytanie ofertowe - usługa szkoleniowa

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”,
 ul. Raciborska 27,  44-350 Gorzyce; tel. 32 45 15 034,

[email protected]; www.morawskie-wrota.pl

Przedmiot zamówienia: usługa szkoleniowa dla potencjalnych beneficjentów  –   operacje tworzenie i rozwój przedsiębiorstw

Warunki zamówienia

Zamówienie obejmuje usługę szkoleniową zrealizowaną odrębnie dla dwóch grup:

  • Grupa I - Potencjalni beneficjenci działania Tworzenie Przedsiębiorstw tzw. Premia 
  • Grupa II - Potencjalni beneficjenci działania Rozwój Przedsiębiorstw

Termin: 20 września 2016 r.

  • Godz. 13:00 grupa I
  • Godz. 16:30 grupa II

Czas trwania szkolenia:

            2 x 3 godz.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • ogólne zasady ubiegania się o dotację tzw. warunki dostępu
  • szczegółowe omówienie wniosku na dotację, w tym Biznesplan,
  • obowiązki związane z dokumentowaniem i rozliczeniem dotacji.

 

Zamawiający zapewni salę do przeprowadzenia szkolenia, powielanie niezbędnych materiałów, dostęp do sprzętu multimedialnego.

Należy składać oferty na realizację całej usługi łącznie.

Oferta powinna zawierać cenę netto oraz brutto

Pozostałe warunki

Termin składania ofert upływa z dniem:  14.09.2016 r.

Wszelkie pytania proszę kierować  do Biura LGD.