Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ZAWODY WĘDKARSKIE "TAAAAAKA RYBA"- RELACJA

W ramach przedsięzięcia aktywizującego mieszkańców i promocji obszaru LGD Morawskie Wrota w dniu 7 lipca Gmina Marklowice zorganziowała na swoim terenie zawody wędkarskie "Taaaaaka Ryba".

W zawodach uczestniczyło 6 drużyn składających się z pięciu osób. Każda drużyna reprezentowała jedną z gmin wchodzących w skład obaszaru LGD. Miłym akcentem było śniadanie na "Źródlanej Oazie" dla uczestników i kibiców, połączone z grami i zabawami dla dzieci. Wójt Gminy Marklowice wręczył każdemu z uczestników zawodów  pamiątkowe medale a zwycięskim dryżynom puchary. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Gminy Godów, drugie-Gmina Marklowice a trzecie- Gmina Lubomia.

Bardzo dziękujemy za współpracę i mamy nadzieję na kontynaucję w przyszłym roku.