Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

O Stowarzyszeniu

Dokumenty Stowarzyszenia
Członkowie Stowarzyszenia

08.07.2016
Organy Stowarzyszenia

Podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota zapewnia rozdział funkcji decyzyjnej, którą sprawuje Rada oraz Walne Zebranie Członków - od zarządczej - przypisanej Zarządowi LGD. Najważniejsze z punktu widzenia LGD decyzje, tj. wybór operacji objętych dofinansowaniem w ramach wdrażania LSR zgodnie ze statutem LGD są wyłączną kompetencją Rady.

Obszar działania

08.07.2016
Obszar działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” obejmuje 6 gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Marklowice. Gminy Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana  - przynależą administracyjnie do terytorium powiatu wodzisławskiego - a gmina Krzyżanowice leży w obrębie powiatu raciborskiego.

Historia powstania

08.07.2016
Historia powstania

Lokalna Grupa Działania (LGD) to lokalne partnerstwo, rodzaj stowarzyszenia, zapewniającego prawidłową realizację założeń osi 4 – LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.