Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Strefa Beneficjenta

Wyniki konkursów
Rozliczenie projektów

27.06.2016
Rozliczenie projektów

Brak

Wnioski pojawią się w momencie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie. Wnioski. Zasady
Harmonogram konkursów

27.06.2016
Harmonogram konkursów

Kwota wsparcia od 5 000 do 50 000 zł

Wysokość maksymalnej i minimalnej wartości zadania realizowanego z grantu, zostanie każdorazowo określona w Ogłoszeniu o Konkursie na przyznanie grantów w ramach danego Projektu Grantowego. W sumie limit pomocy dla jednego grantobiorcy wynosi 100 000 zł w okresie 2014-2020.

Maksymalna wysokość intensywności wsparcia (%): 100%