Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Projekty infrastrukturalne/indywidualne

WYNIKI KONKURSU INDYWIDUALNEGO 1_2020
Wyniki konkursów. Tworzenie Przedsiębiorstw
Wyniki konkursów Projekty Infrastrukturalne

25.10.2017
Ogłoszenie 9/2017/PI

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”

 

zaprasza

 

do składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” 

Rozliczenie projektów
Ogłoszenie 3/2016 - zakończone