Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 18.11.2019

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Morawskie Wrota”

zaprasza na

WYBORCZE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW,

które odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 r.

w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Marklowicach, ul. Krakusa (nowy budynek)

o godz. 16:30

Proponowany porządek Walnego Zebrania  Członków:

 

1.Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad.

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podsumowanie kadencji.

6. Wprowadzenie do tematu:  Organy zarządzające i ich znaczenie w LGD.

7. Wybór Członków Zarządu, podjęcie odpowiedniej uchwały.

8. Wybór Członków Rady, podjęcie odpowiedniej uchwały.

9. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej, podjęcie odpowiedniej uchwały.

10. Wprowadzenie zmian w LSR MW (Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 dla Morawskich Wrót).

11.Przedstawienie spraw bieżących Stowarzyszenia.

12.Wolne głosy i wnioski.

13.Zakończenie zebrania.                                                    

                                  Zarząd LGD „Morawskie Wrota”                        

 

Przypominamy, że udział w Walnym Zebraniu Członków jest obowiązkiem Członka zwyczajnego.