"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZA PRZYSZŁOŚCIĄ”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY„OCHRONA ŚRODOWISKA – NASZA PRZYSZŁOŚCIĄ” - realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Międzynarodowy projekt pn. „Ochrona środowiska – nasza przyszłością” z języka rumuńskiego "Mediul nostru - viitorul nostru" stąd akronim MN-VN zakłada współpracę 6 Partnerów (2 z Polski i 4 z Rumunii). Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00018 – 6936 – UM1220022/22 nastąpiło w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w dniu 17.06.2022 r.

Operacja zakłada realizacje następujących zadań:

  • promocję projektu,
  • sesje informacyjne z uwzględnieniem zagadnień przyrodniczych, kulturowych i turystycznych poprzez wydanie gry MEMORY,
  • wymianę doświadczeń poprzez poznanie dobrych praktyk z terytoriów partnerskich LGD,
  • wspólną promocję terytorium i jego atrakcji turystycznych poprzez wydanie paszportu turystycznego na naszym obszarze oraz zorganizowanie 6 wystaw zdjęć atrakcji z naszego terenu,
  • rozszerzenie aplikacji Morawskie Wrota na telefony komórkowe.

 

Celem realizowanej operacji jest podniesienie świadomości mieszkańców terytoriów partnerskich w zakresie ochrony środowiska, znaczenia dziedzictwa przyrodniczego i ekoturystyki poprzez organizację wydarzeń informacyjnych, edukacyjnych i rozrywkowych, wymianę doświadczeń, działań promocyjnych w zakresie turystyki wiejskiej, których celem jest rozwój w szczególności tego sektora i gospodarki.

Ankieta w spr. SLR