Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

PROJEKTY GRANTOWE 4/2017

PROJEKTY GRANTOWE 4/2017

Projekty Grantowe poprzez wykorzystanie i wypromowanie zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowytch LGD wpsiują się w zakres wynikający z RLKS, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. w ramach tego projektu zostaly zrealizowane następujące zadania:

ZADANIE 1 : Współpraca-rywalizacja-integracja poprzez bieg na orientację, polega na profesjonalnym przygotowaniu zawodów - biegi na orientację.

Grantobiorca: Anna Masny

Przygotowano dwie trasy sportowe z podziałem na juniorów i seniorów oraz stworzono  trasę popularyzacyjną dla rodzin, najmłodszych, seniorów i osób niepełnosprawnych, którzy nigdy nie biegali na orientację. Projekt w ramach działań promocyjnych  uwzględnił stworzenie strony www zawodów oraz profilu na portalu społecznościowym FB.

Termin: sierpień -wrzesień 2018                                                                                                                                          

Grupa docelowa/liczba uczestników: juniorzy(dzieci, młodzież), kobiety, mężczyźni, seniorzy (osoby 50+), niepełnosprawni/ 150 osób.

Harmonogram:  W sierpniu odbył się cykl 5 spotkań godzinnych uwzględniających trening terenowy (świetlica wiejska Tworków). 25.08. 2018 odbyły się  zawody sprinterskie na mapie stworzonej na potrzeby projektu i obejmującej obszar w Olzie.  Z kolei 01.09.2018 zorganizowano zawody w tak zwanym klasycznym biegu na orientację obejmującym obszar leśny wzgórza Urbanek.

ZADANIE 2: Rajd rowerowy szlakiem kaplic Parafii Rogów - współpraca-rywalizacja-integracja – 12 sierpnia 2018

Grantobiorca: Eugeniusz Katryniok

Grantobiorca zorganizował  niecodzienną imprezę z zaangażowaniem i udziałem mieszkańców obszaru objętych działaniem projektu. Trasa 1 rajdu tego typu na terenie LGD wiodła poprzez kaplice parafii Rogów- w miejscowościach Rogów, Bełsznica, Bluszczów i Odra. Ideą zorganizowania rajdu była  integracja poszczególnych miejscowości oraz przekazanie młodemu pokoleniu wiedzy z zakresu historii parafii oraz miejscowości, której częścią są rozproszone po jej terenie przydrożne kaplice których data sięga XIX wieku Oprócz samego Rajdu, przygotowano festyn integracyjny z konkursem wiedzy o zwiedzanych miejscach oraz konkursem sprawnościowym na rowerach.

ZADANIE 3: Współpraca-rywalizacja-integracja w MIędzynarodowych Zawodach Pływackich "ALIGATOR 2018"

Grantobiorca: Klub Pływacki "ALIGATOR"

Klub Pływacki ALIGATOR zorganizował profesjonalne zawody pływackie skierowane do dzieci i młodzieży z obszaru działalności LGD oraz zrzeszonych w klubach pływackich. Zawody  podzielono na trzy bloki startowe. Zawody zorganizowano w jednym dniu, a każdy zawodnik miał prawo startu pięć razy, ale maksymalnie dwa razy w jednym bloku startowym oraz jeden raz w sztafecie. Również wystartowali amatorzy pływania, aby sprawdzili się jak wygląda to na zawodach. Projekt miał za zadnie popularyzację pływania oraz wzrost świadomości dzieci z zalet wynikających z czynnego uprawiania sportu, jak również doskonalił kompetencje organizacyjne Klubu ALIGATOR. Termin: 22 wrzesień  2018 r. na basenie NAUTICA   Liczba uczestników: 200 osób.       

   

                            

ZADANIE 4: 3 MAJA dla duszy i ciała - współpraca- integracja - rywalizacja  - 3 maja 2018

Grantobiorca: Eugeniusz Katryniok

Spotkanie mieszkańców obszaru Morawskie Wrota połączone z świętowaniem Święta Konstytucji 3 Maja i Święta NMP Królowej Polski z wspólnym spacerem ich uczestników po "belskich stawach" oraz uczestnictwem w festynie rodzinnym. Ideą zorganizowania zadania jest zjednoczenie mieszkańców obszaru LGD wokół wartości narodowych jakimi są - wspólna tożsamość i wspólna historia, co odpowiada na współczesny brak tożsamości patriotyzmu nie tylko u młodych. Odbył się na zakończenie rodzinny festyn, składający się z występów lokalnych grup artystycznych i występu zaproszonej gwiazdy. Dla uczestników przewidziano poczęstunek, szereg niespodzianek oraz  wystawę  latawców wykonanych przez dzieci ze świetlic.

ZADANIE 5: Współpraca, rywalizacja, integracja - spotkanie muzyczne mieszkańców gminy, prezentacja nowego repertuaru i odtwarzanie starych utworów.

Grantobiorca: Gzoksit Krzyżanowice

Zrealizowano zadanie składające  się  ze spotkania muzycznego z udziałem mieszkańców LGD, Orkiestry Dętej Gminy Krzyżanowice i wysokiej klasy muzyków oraz z cyklu czterech warsztatów tematycznych dotyczących poszczególnych sekcji muzycznych orkiestry (saksofony i klarnety, trąbki, puzony i flety). Przygotowano film promujący wspólne muzyczne spotkania. Termin: wrzesień 2018 r.

ZADANIE 6:  Współpraca -rywalizacja - integracja  "Kajakowe Soboty dla Seniorów i Nie Tylko".

Klub Meander zorganizował cykl 5 spływów dla seniorów 50+ oraz osób niepełnosprawnych z obszaru LSR wraz z rodzinami. Trwał on przez cały sezon kajakowy 2018 r. W trakcie spływów zwracano  uwagę na walory zdrowotne - trening, ekologiczne - Obszar Natura 2000 Graniczne Meandry Odry. Spływy kończyły się wspólnym ogniskiem.  Wielki finał odbył się  we wrześniu  2018. Do organizacji spływów wykorzystano zakupione pontony, aby bezpiecznie można było pływać osobom mniej doświadczonym, rodzinom z dziećmi i niepełnosprawnym. Termin: maj - wrzesień 2018 r.