Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

POSIEDZENIE RADY

W dniach 9 i 10 grudnia odbędzie się Posiedzenie Rady, które poświęcone będzie ocenie złożonych wniosków Grantowych z naboru 5/2019 i 6/2019.