Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW LGD MORAWSKIE WROTA Z GMINĄ MARKLOWICE

Gmina Marklowice zorganziowała w ramach przedsięwziecia aktywizującego mieszkańców LGD Morawskie Wrota- konkurs wokalny pt. "Jesli potrafisz pchaj się na afisz". Występy uczestników zostały bardzo wysoko ocenione przez jury, które obradowało w składzie: Elżbieta Biskup- przewodnicząca komisji oraz człnkowie: Jarosław Hanik i Tomasz Ciba.

Wśród uczestników konkursu  zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli. Komisja konkuroswa wyłoniła następujące zespoły wokalne w poszczególnych kategoriach wiekopwych:

W kategorii od 10-15 lat:

- I miejsce- Koło muzyczne - zespół wokalny "CODA"

Powyżej 16 lat:

- I miejsce- zespół "Ale to już było"

Zaś w kategorii soliści zgłosiło się 21 uczestników w trzech kategoriach wiekowych, gdzie wyłoniono szczególnie uzdolnione wokalistki i wokalistów.

Do lat 9:

- I miejsce- Magdalena Komarek

- II miejsce- nie przyznano

- III miejsce- Milena Kątny

Od 10-15 lat: 

- I miejsce- Marta Sobik

Komisja przyznała ex aequo dwa II miejsca- Amelia Polok oraz Anna Fajkier

Komisja przyznała ex aequo dwa III miejsca- Klaudia Tomala oraz Milena Fros

Powyżej 16 lat:

- I miejsce- Piotr Bujnowski

- II miejsce- Paweł Wawrzyczny

- III miejsce- Bartosz Strong

Po konkursie odbyły się warsztaty nabywania umięjetności występowania na scenie. Cenne wskazówki i podpowiedzi instruktorów z pewnością przydadzą się do szlifowania warsztatu wokalnego i scenicznego. Tym bardziej, że organziatorzy zapewniają o kolejnej edycji konkursu. Dziękujemy Gminie Marklowice za to przedsięwziecie i czekamy na kolejne.