Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

 

  Poddziałanie:

  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego      przez społeczność”

rok  ogłoszenia

półrocze

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

 EFRROW

2017

  I

  Operacja Własna

  - P16 Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich    Wrót  

  48 000 zł

2020

I

  Operacja Własna

  -P16 Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich    Wrót /

  47 000 zł