Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok  naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2016

II

 

 1) Projekty Infrastrukturalne                                        1 408 911 zł

 -P3 Ogniska  spotkań

 

2017

I

 

 1)Projekty Infrastrukturalne                                                                                                                                                                   995 289 zł

 - P3 Ogniska  spotkań  

 - P11 Wrota otwarte do przygody i aktywności

 - P12Wspólne szlaki Morawskich Wrót 

 

 

II

 1) Projekty Infrastrukturalne                                                                                                                                                                   290 000 zł

 -P3 Ogniska  spotkań