Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Harmonogram konkursów

Harmonogram planowanych  naborów wniosków na OPERACJE (PROJEKTY) WŁASNE o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

rok naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja

EFRROW

2017

I

1) Operacja własna – 45 000 zł

-  P16 Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót

2020

I

1) Operacja własna – 50 000 zł

- P16 Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót