"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Obszar działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” obejmuje 6 gmin: Godów, Gorzyce, Krzyżanowice, Lubomia, Mszana, Marklowice. Gminy Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice, Mszana  - przynależą administracyjnie do terytorium powiatu wodzisławskiego - a gmina Krzyżanowice leży w obrębie powiatu raciborskiego.

 

Obszar LGD Morawskie Wrota

 

Łączna powierzchnia obszaru LGD Morawskie Wrota wynosi 259 km2. Obszar ten pod koniec 2013 r. zamieszkiwany był przez ponad 66,3 tys. mieszkańców.

Źródło: opracowanie własne

 

Charakterystyka gmin LGD

Nazwa gminy

Typ gminy

Liczba ludności*

Powierzchnia (km2)

Gęstość zaludnienia (os/km2)

Liczba sołectw

Krzyżanowice

wiejska

11 342

70

163

10

Gorzyce

wiejska

20 678

64

320

12

Godów

wiejska

13 429

38

353

7

Lubomia

wiejska

7 961

42

191

6

Mszana

wiejska

7 455

31

239

3

Marklowice

wiejska

5 450

14

398

-

Razem

 

66 315

259

277

38