"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Kontakt

Kontakt
 

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota
ul. Raciborska 27
44-350 Gorzyce

NIP 647-24-84-793

tel./fax 32 45 15 034

tel. 603 252 083


adresy e-mail:

 

Biuro jest czynne w godzinach:

  • 7.30 – 17.00 w poniedziałek
  • 7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku
  • 7.30 – 12.00 piątek

 

ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna
ul. Płk. Ks. W. Kubsza 27
44-300 Wodzisław Śl.

Numer konta: 02 1050 1403 1000 0090 7753 3728