"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER"

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji jest sprawne wdrażanie LSR, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Przewidywany wynik operacji: finansowy postęp we wdrażaniu LSR.

Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

 

Członkowie Rady, Regulamin

W dniu 14 listopada 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Utracki Grzegorz- Przewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 2. Adamczyk Mariusz - Wicerzewodniczący Rady/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 5. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 6. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 7. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 8. Somerlik Czesława/ Gmina  Marklowice
 9. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Hartman Patrycjusz / Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 29 maja 2023 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono skład Rady po rezygnacji 1 osoby:

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Hartman Patrycjusz / Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 16 czerwca 2021 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono skład Rady :

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Beata Kaczyna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 18 listopada 2019 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję - 2019-2023

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowska Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 

W dniu 12 czerwca 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady po rezygnacji 1 osoby

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowską Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Szulc Andrzej/ Gmina Lubomia

 


 

W dniu 8 lutego 2017 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady po rezygnacji 2 osób

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Petlakowską Ewa/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Motyka Joanna/ Gmina Lubomia
 12. Pośpiech Teresa/ Gmina Lubomia

 


 

W dniu 16 grudnia 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków uzupełniono Skład Rady

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Brzemia Michał/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Łazińska-Malinowska Aleksandra/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Chrószcz Damian/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Jobczyk Krystian/ Gmina Krzyżanowice
 11. Chłapek Bogusław/ Gmina Lubomia
 12. Pośpiech Teresa/ Gmina Lubomia

 


 

W dniu 7 pażdziernika 2015 r. na Walnym Zebraniu Członków została powołana Rada na 4-letnią kadencję

RADA STOWARZYSZENIA:

 1. Adamczyk Mariusz - Przewodniczący Rady/ Gmina Godów
 2. Izabela Grabiec-Kowol/ Gmina Godów
 3. Jakubczyk  Daniel - Wiceprzewodniczący Rady / Gmina  Gorzyce
 4. Malczyk Grażyna/ Gmina Gorzyce
 5. Mitko Maria/ Gmina Mszana
 6. Jacek Wnuk/ Gmina Mszana
 7. Rutkowska Monika/ Gmina  Marklowice
 8. Czesława Somerlik/ Gmina Marklowice
 9. Utracki Grzegorz- Wiceprzewodniczący Rady/ Gmina  Krzyżanowice
 10. Gabriela Jendrzejczk/ Gmina Krzyżanowice
 11. Maria Fibic/ Gmina Lubomia
 12. Łukasz Jastrzębski/ Gmina Lubomia