Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Członkowie Stowarzyszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORAWSKIE WROTA

Od 25 maja br. obowiązują nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

W związku tym chcielibyśmy Panią/Pana poinformować, że Pani/Pana dane osobowe udostępnione w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia tj. nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu i PESEL  a także adres e-mail znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je w celu przesyłania informacji dotyczących statutowej działalności stowarzyszenia oraz prowadzeniem aktywizacji na rzecz mieszkańców.

Ponadto informujemy że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  z siedzibą w Gorzycach 44-350, ul. Raciborska 27;
 2. z administratorem danych osobowych można się kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny 44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 27
 3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
 4. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych obowiązków Stowarzyszenia; w szczególności informowaniu i mobilizowaniu członków stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.morawskie-wrota.pl zgodnie z umową ramową na realizację LSR zawartą z Samorządem Województwa Śląskiego.
 5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być również powierzone w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym usługi dla Stowarzyszenia.
 6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wynikającego z umowy ramowej lub innych przepisów prawnych.
 7. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ich przeniesienia. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
 8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Lista członków Stowarzyszenia LGD Morawskie Wrota 2018 01.10.2018r.

 

LP

Nazwisko i imię

Gmina

 

 1.  

Adamczyk Andrzej

Godów

 1.  

Adamczyk Mariusz

Godów

 1.  

Amalio-Nowak Bożena

Wodzisław Śl.

 1.  

Atłachowicz Daniel
"Star Consulting Michał Kura - Daniel Atłachowicz" Sp. J.

Krzyżanowice

 1.  

Bartosz Maria

Krzyżanowice

 1.  

Bizoń Roman

Lubomia

 1.  

Blokesz Weronika

Mszana

 1.  

Borek Jerzy

Godów

 1.  

Brzemia Gabriela

Godów

 1.  


Brzemia Michał

Godów

 1.  

Burek Bernard
OSP w Lubomi

Lubomia

 1.  

Burszczyk Marcin

Marklowice

 1.  

Caniboł Bogumiła

Godów

 1.  

Chrobok Ryszard

Krzyżanowice

 1.  

Chrószcz Damian
CHRÓSZCZ DAMIAN USŁUGI 
TRANSPORTOWE CIĄGNIKIEM USLUGI TRANSPORTOWE
SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM.

Marklowice

 1.  

Chrószcz Tadeusz

Marklowice

 1.  

Ciapka Zdzisław

Krzyżanowice

 1.  

Dawid Bibiana

Gorzyce

 1.  

Fojcik Iwona
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "Spójnia"

Marklowice

 1.  

Fulneczek Leonard

Krzyżanowice

 1.  

Gajda Lucyna

Gorzyce

 1.  

Gałązka Andrzej

Bełk

 1.  

Galus Piotr

Marklowice

 1.  

Gąsior Kamil

Godów

 1.  

Grabiec Kowol Izabela

Godów

 1.  

Grzegorzek Bernadeta

Gorzyce

 1.  

Grzegoszczyk Ryszard

Gorzyce

 1.  

Hanka Sandra

Krzyżanowice

 1.  

Herman Magdalena

Mszana

 1.  

Holesz Bożena

Godów

 1.  

Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Kalinowska Izabela

Wodzisław Śl.

 1.  

Jakubczyk Daniel

Gorzyce

 1.  

Jakubczyk Joanna

Gorzyce

 1.  

Jakubiak Marek

Radlin

 1.  

Jobczyk Alina

Krzyżanowice

 1.  

Jobczyk Krystian
OSP w Tworkowie

Krzyżanowice

 1.  

Jordan Henryk

Godów

 1.  

Juraszek Barbara

Krzyżanowice

 1.  

Karasek Bronisław

Godów

 1.  

Kasperuk Tomasz

Godów

 1.  

Kasza Barbara

Krzyżanowice

 1.  

Katryniok Eugeniusz

Gorzyce

 1.  

Koczwara Katarzyna

Gorzyce

 1.  

Konieczna Sonia

Krzyżanowice

 1.  

Krótki Bogusław
Firma Handlowo - Usługowa

Gorzyce

 1.  

Kubica Hanna

Gorzyce

 1.  

Kubny Krystian

Krzyżanowice

 1.  

Kura Michał

Krzyżanowice

 1.  

Lamczyk Krystyna

Krzyżanowice

 1.  

Lazar Helena

Gorzyce

 1.  

Lenczyk Alicja

Gorzyce

 1.  

Liśnikowski Marek
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło w Gogołowej

Mszana

 1.  

Lukoszek Michaela

Krzyżanowice

 1.  

Malczyk Grażyna
NZOZ „Śląskie Centrum
Medyczne”

Gorzyce

 1.  

Marcol Jan

Godów

 1.  

Mnich Małgorzata
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników koni "MUSTANG"

Godów

 1.  

Matuszek Florian
OSP w Rogowie

Gorzyce

 1.  

Mazur Andrzej

Godów

 1.  

Mazur Wanda

Godów

 1.  

Menżyk Michał

Gorzyce

 1.  

Michna Anna

Krzyżanowice

 1.  

Mikułka Gerwazy

Godów

 1.  

Mitko Bogdan

Gorzyce

 1.  

Mitko Maria

Mszana

 1.  

Moczała Franciszek

Godów

 1.  

Morawiec Rafał

Krzyżanowice

 1.  

Motyka Joanna

Lubomia

 1.  

Niedziela Elżbieta

Krzyżanowice

 1.  

Oślizło Wojciech
r
eprez. Laguna Sp. zo.o.

 

 1.  

Petlakowska Ewa

Mszana

 1.  

Pielka Irena

Gorzyce

 1.  

Psota Zofia

Gorzyce

 1.  

Pukowiec Dorota

Mszana

 1.  

Rajszys Dorota

Godów

 1.  

Riedel Adrian

Krzyżanowice

 1.  

Rutkowska Monika

Marklowice

 1.  

Rybarz Marek

Gorzyce

 1.  

Sanecznik Tomasz

Gorzyce

 1.  

Skupień Angela

Gorzyce

 1.  

Socha Jan

Krzyżanowice

 1.  

Somerlik Czesława

Marklowice

 1.  

Stopyra Tatiana

Godów

 1.  

Styrnol Agnieszka

Marklowice

 1.  

Swoboda Grzegorz

Krzyżanowice

 1.  

Szczęsny Jarosław

Gorzyce

 1.  

Szulc Andrzej

Lubomia

 1.  

Szymańska Joanna

Mszana

 1.  

Tatarczyk Błażej

Mszana

 1.  

Tatarczyk Ewa

Mszana

 1.  

Tlon Karina

Krzyżanowice

 1.  

Tobola Józef TILC Sp. z o.o.

Mysłowice

 1.  

Tomiczek Mateusz

Gorzyce

 1.  

Trybuś Wiesława
Towarzystwo Miłośników Marklowic

Marklowice

 1.  

Utracki Grzegorz

Krzyżanowice

 1.  

Welcel Dorota

Godów

 1.  

Widera Ewa

Krzyżanowice

 1.  

Winkler Mirosław

Mszana

 1.  

Wita Elżbieta

Mszana

 1.  

Witeczek Walter

Krzyżanowice

 1.  

Władarz Maria

Gorzyce

 1.  

Wnuk Jacek

Mszana

 1.  

Wrońska Urszula

Mszana

 1.  

Wrożyna-Juszczak Agata

Mszana

 1.  

Wyrchowy Teresa

Krzyżanowice

 1.  

Zbroja Stanisław

Gorzyce

 1.  

Zbroja Halina

Gorzyce

 1.  

Zięba Adam

Wodzisław Śl.

 1.  

Zimny Piotr

Gorzyce