Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

Członkowie Stowarzyszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA DO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA  LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MORAWSKIE WROTA

Od 25 maja br. obowiązują nowe regulacje o ochronie danych osobowych (tzw. RODO). Wymaga to dostosowania się do nowych przepisów przy uwzględnieniu istniejących regulacji m. in. dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną.

W związku tym chcielibyśmy Panią/Pana poinformować, że Pani/Pana dane osobowe udostępnione w deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia tj. nazwisko, imię, data urodzenia, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego, nr telefonu i PESEL  a także adres e-mail znajdują się w naszej bazie i przetwarzamy je w celu przesyłania informacji dotyczących statutowej działalności stowarzyszenia oraz prowadzeniem aktywizacji na rzecz mieszkańców.

Ponadto informujemy że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota”  z siedzibą w Gorzycach 44-350, ul. Raciborska 27;
  2. z administratorem danych osobowych można się kontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny 44-350 Gorzyce, ul. Raciborska 27
  3. administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;
  4. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych obowiązków Stowarzyszenia; w szczególności informowaniu i mobilizowaniu członków stowarzyszenia do udziału w pracach jego organów a także prowadzeniu listy członków Stowarzyszenia i zamieszczaniu jej na stronie internetowej Stowarzyszenia www.morawskie-wrota.pl zgodnie z umową ramową na realizację LSR zawartą z Samorządem Województwa Śląskiego.
  5. zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. Dane osobowe mogą być również powierzone w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym usługi dla Stowarzyszenia.
  6. dane osobowe będą przetwarzane przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu lub do czasu wynikającego z umowy ramowej lub innych przepisów prawnych.
  7. przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania a także ich przeniesienia. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;
  8. w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Członkowie Stowarzyszenia na dzień  29 pażdziernika 2019r.:

LP Nazwisko i imię  Gmina
1 Adamczyk Andrzej Godów
2 Adamczyk Mariusz Godów
3 Amalio-Nowak Bożena Wodzisław Śl.
4 Atłachowicz Daniel
"Star Consulting Michał Kura - Daniel Atłachowicz" Sp. J.
Krzyżanowice
5 Bartosz Maria Krzyżanowice
6 Bizoń Roman Lubomia
7 Borek Jerzy Godów
8 Brzemia Gabriela Godów
9 Brzemia Michał Godów
10 Burek Bernard
OSP w Lubomi
Lubomia
11 Burszczyk Marcin Marklowice
12 Caniboł Bogumiła Godów
13 Chrószcz Damian
CHRÓSZCZ DAMIAN USŁUGI 
TRANSPORTOWE CIĄGNIKIEM USLUGI TRANSPORTOWE
SAMOCHODEM CIĘŻAROWYM.
Marklowice
14 Chrószcz Tadeusz Marklowice
15 Ciapka Zdzisław Krzyżanowice
16 Dawid Bibiana Gorzyce
17 Duda Janusz Krzyżanowice
18 Fojcik Iwona
Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany "Spójnia"
Marklowice
19 Fulneczek Leonard Krzyżanowice
20 Gajda Lucyna Gorzyce
21 Galus Piotr  Marklowice
22 Gałązka Andrzej Bełk
23 Gąsior Kamil Godów
24 Grabiec Kowol Izabela Godów
25 Grzegorzek Bernadeta Gorzyce
26 Grzegoszczyk Ryszard Gorzyce
27 Hanka Sandra Krzyżanowice
28 Herman Magdalena Mszana
29 Holesz Bożena Godów
30 Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl. Kalinowska Izabela Wodzisław Śl.
31 Jakubczyk Daniel Gorzyce
32 Jakubczyk Joanna Gorzyce
33 Jakubiak Marek Radlin
34 Jobczyk Alina Krzyżanowice
35 Jobczyk Krystian
OSP w Tworkowie
Krzyżanowice
36 Jordan Henryk Godów
37 Juraszek Barbara Krzyżanowice
38 Karasek Bronisław Godów
39 Kasperuk Tomasz Godów
40 Kasza Barbara Krzyżanowice
41 Katryniok Eugeniusz Gorzyce
42 Katryniok Ewa Gorzyce
43 Koczwara Katarzyna Gorzyce
44 Konieczna Sonia Krzyżanowice
45 Krótki Bogusław
Firma Handlowo - Usługowa 
Gorzyce
46 Kubny Krystian Krzyżanowice
47 Kura Michał Krzyżanowice
48 Lenczyk Alicja Gorzyce
49 Liśnikowski Marek
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, koło w Gogołowej
Mszana
50 Lukoszek Michaela Krzyżanowice
51 Malczyk Grażyna
NZOZ „Śląskie Centrum
 Medyczne”
Gorzyce
52 Marcol Jan Godów
53 Matuszek Florian
OSP w Rogowie
Gorzyce
54 Mazur Andrzej Godów
55 Mazur Wanda Godów
56 Menżyk Michał Gorzyce
57 Michna Anna Krzyżanowice
58 Mitko Maria Mszana
59 Mnich Małgorzata
Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników koni "MUSTANG"
Godów
60 Moczała Franciszek Godów
61 Motyka Joanna Lubomia
62 Niedziela Elżbieta Krzyżanowice
63 Oślizło Wojciech
reprez. Laguna Sp. zo.o.
 
64 Petlakowska Ewa Mszana
65 Pielka Irena Gorzyce
66 Psota Zofia Gorzyce
67 Pukowiec Dorota Mszana
68 Rajszys Dorota Godów
69 Riedel Adrian Krzyżanowice
70 Rutkowska Monika Marklowice
71 Rybarz Marek Gorzyce
72 Sanecznik Tomasz Gorzyce
73 Sieńko Magdalena Gorzyce
74 Skupień Angela Gorzyce
75 Socha Jan Krzyżanowice
76 Somerlik Czesława Marklowice
77 Stopyra Tatiana Godów
78 Styrnol Agnieszka Marklowice
79 Swoboda Grzegorz Krzyżanowice
80 Szczęsny Jarosław Gorzyce
81 Szulc Andrzej Lubomia
82 Szymańska Joanna Mszana
83 Tatarczyk Błażej Mszana
84 Tatarczyk Ewa Mszana
85 Tomiczek Mateusz Gorzyce
86 Trybuś Wiesława
Towarzystwo Miłośników Marklowic
Marklowice
87 Utracki Grzegorz Krzyżanowice
88 Welcel Dorota Godów
89 Widera Ewa Krzyżanowice
90 Winkler Mirosław Mszana
91 Wita Elżbieta Mszana
92 Witeczek Walter Krzyżanowice
93 Władarz Maria Gorzyce
94 Wnuk Jacek Mszana
95 Wrońska Urszula Mszana
96 Wrożyna-Juszczak Agata Mszana
97 Wyrchowy Teresa Krzyżanowice
98 Zbroja  Stanisław Gorzyce
99 Zbroja Halina Gorzyce
100 Zięba Adam Wodzisław Śl.
101 Zimny  Piotr Gorzyce
102 Zmuda Wioleta Gorzyce