Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

ANKIETA DLA MIESZAŃCÓW GMIN LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota, wspólnie ze wszystkimi grupami woj. śląskiego przygotowuje się do korzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w etapie finansowania 2021-2027.

W tym celu kierujemy do Państwa ankietę z prośbą o wypełnienie i wysłanie w podanym systemie do dnia 20 stycznia 2021 roku.

Państwa odpowiedzi  mają KLUCZOWE znaczenie w opracowaniu planów, w tym finansowych dla naszego województwa, w tym naszego Stowarzyszenia.

Bardzo dziękujemy za udział!

WYPEŁNIJ ANKIETĘ