Menu podręczne

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie LGD Morawskie Wrota

ul. Raciborska 27

44-350 Gorzyce

tel./fax. 32 45 15 034

 [email protected]

Godziny otwarcia biura:

7.30 – 17.00 w poniedziałek

7.30 – 15.30 od wtorku do czwartku

7.30 – 12.00 piątek

DAJ SOBIE SZANSĘ - REALIZACJA PROJEKTU GRANTOWEGO

Kolejny projekt Grantowy zrealizowany. Tym razem przez Stowarzyszenie "Aktywna Olza".

Szkolenie pt. Opieka na starszymi i chorymi w domu "Daj sobie szansę", odbyło się zgodnie z planem w dniach 23-24.11.2019 i 30.11.- 01.12.2019. Przez trzy dni był komplet uczestników. Prowadząca P. Agnieszka Czarnecka z Fundacji Polskiego Centrum Opieki Domowej swoją wiedzą i profesjonalizmem a także praktyczną znajomością tematu zainteresowała uczestników, pobudziła do aktywnego uczestnictwa. Przedstawiła wszystkie aspekty związane z chorobami, ograniczeniami u osób starszych oraz organizacją opieki w domu oraz przekazała materiały dydaktyczne,

W drugim cyklu szkolenia była mowa m.in. o prawach pacjenta, sprzęcie dla chorych, co nam wolno lub czego możemy się domagać, o  kopertach życia, o podawaniu lekarstw oraz przeprowadzono część praktyczną na sprzęcie rehabilitacyjnym.
Szkolenie w większości prowadziła bardzo doświadczona Pielęgniarka Pani Wiesława Rybicka-Bohusz we współpracy z Panią Agnieszką Czarnecką.

27-ego grudnia odbyło się podsumowanie naszego GRANTU z udziałem zaproszonych Gości – Radnych z Olzy. Kursanci otrzymali dyplomy udziału i z zainteresowaniem wysłuchali P. Grażyny Malczyk, która w regionie zajmuje się tą tematyką. Rozmowy kontynuowano przy pięknie przygotowanym przez Zarząd poczęstunku. Uczestniczki spoza Olzy, podkreślały fantastyczną atmosferę, która towarzyszyła od początku kursowi.

Uczestnicy zgodnie uznali, że podobne szkolenia powinny odbywać się w znacznie większej skali, w praktycznie w każdej gminie a nawet miejscowości.

Kolejne działanie za nami a zadowolenie uczestników daje ogromną motywację do dalszej pracy. Polecamy korzystanie z możliwości pozyskania grantów z LGD Morawskie Wrota.

Film promujący tą tematykę na naszym kanale Youtube. kliknij : Tutaj